show sidebar & content

דיטלה 113

10 Aug 2015 / in

מגדל משרדים בדרוג A במרכז קרקוב. האלמנטים

האנכיים בעיצוב המודרני של חזית הבניין משתלבים

עם העיצוב המסורתי של חזיתות המבנים

ההיסטוריים הממוקמים בקרבתו.

 


 

כתובת: ul. Dietla 113, Kraków

שנת בנייה: 2014

www.spiridion.pl